Онлайн проучването EOS Gallup Europe Omnibus обхваща:

 • Австрия
 • Бенелюкс
 • България
 • Франция
 • Испания
 • Португалия
 • Италия
 • Швейцария
 • Словения
 • Хърватия
 • Румъния
 • Сърбия
 • Унгария
 • Обединено кралство
 • Полша
 • Швеция
 • Финландия
 • Прибалтика
 • Чехия
 • Словакия
 • Дания
 • Германия
 • Гърция
 • Ирландия